Phương thức tính thù lao

Mức thù lao (kể cả chi phí khác) được tính dựa trên căn cứ sau đây

 

* Nội dung, tính chất của từng dịch vụ pháp lý;

* Thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý:

Tư vấn, hướng dẫn viết lời khai;

Nghiên cứu hồ sơ

Thu thập chứng cứ, chuẩn bị tài liệu;

Tiếp xúc bị can bị cáo;

Tham gia phiên tòa bào chữa,

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

* Tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác khi Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý.


Phương pháp tính thù lao


* Theo vụ việc với thù lao từ 5% đến 10% của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;

* Theo hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định;

* Theo giờ làm việc của luật sư với mức thù lao là 200.000 VNĐ- 1.000.000 VNĐ/giờ

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang