Dịch vụ Đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn khả năng bảo hộ của sản phẩm;

Tư vấn và soạn thảo Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;

Tư vấn và tra cứu khả năng bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp

Tư vấn về các kiểu dáng công nghiệp có khả năng được bảo hộ, không được bảo hộ;

Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của Kiểu dáng công nghiệp.

Thực hiện Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp; Tư vấn cho khách hàng các phương án xử lý trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ;

Chỉnh sửa, viết bản mô tả;

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng;

Phân loại kiểu dáng;

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; 

Tiến hành thủ tục xin cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Nộp hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;

Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;

Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;

Tiếp nhận và gửi Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan như: vấn đề chủ sở hữu, vấn đề cho phép sử dụng kiểu dáng công nghiệp, phát hiện vi phạm, xử lý vi phạm…

 

 

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang