GÓI CAO CẤP POWER UP Phát triển Doanh nghiệp

Gói cao cấp: (1 năm)

Phát triển doanh nghiệp Power up

Dành cho Doanh nghiệp đã thành lập trên 7 năm

Áp dụng cho doanh nghiệp có trên từ 20 đến 30 yêu cầu tư vấn/tháng. Yêu cầu qua điện thoại, email, online.

Thời gian sử lý một yêu cầu được giải quyết trong vòng 12h kể từ thời điểm nhận được thông tin.

Dành cho doanh nghiệp cần đẩy mạnh tiềm năng của doanh nghiệp như đội ngũ nhân sự

Mong muốn xây dựng doanh nghiệp có thể vận hành tốt mà không cần hiện diện của chủ doanh nghiệp

v Được Tư vấn và đào tạo xây dựng hệ thống văn bản quản lý công ty

v Được đào tạo nhân sự Tư vấn, huấn luyện soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh;

v Được đào tạo kỹ năng đàm phán ký kết tất cả các hợp đồng kinh tế trong nước và quốc tế;

v Luật sư cùng tham gia đàm phán để ký kết hợp đồng với đối tác bất kỳ lúc nào.

v Được tư vấn các bước xây dựng doanh nghiệp và tầm quan trọng của xây dựng doanh nghiệp được thể hiện bằng văn bản sẽ hiệu quả như thế nào.

v Tạo ra sự khác biệt về phong cách sống và vị thế trên thị trường

 

Ls tư vấn trực tiếp: 9h làm việc/ tháng.

Mức phí 29.000.000 VNĐ/ 01 tháng.

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang