GÓI NĂNG CAO STEP UP Nâng tầm Doanh nghiệp

Gói nâng cao: STEP UP

Nâng tầm doanh nghiệp  mạnh mẽ

Dành cho Doanh nghiệp đã thành lập trên 5 năm

Áp dụng cho doanh nghiệp có số lượng yêu cầu tư vấn từ 10 đến 20/tháng.

Thời gian sử lý một yêu cầu được giải quyết trong vòng 12h kể từ thời điểm nhận được thông tin.

v Được Tư vấn và đào tạo xây dựng hệ thống văn bản quản lý công ty

v Được Tư vấn chuyên sâu: các vấn đề và giải quyết những phát sinh trong quá trình kinh doanh.

v Được tư vấn Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp.

v Được Tư vấn, huấn luyện nhân sự mô tả công việc cho từng bộ phận, từng nhận viên

v Được Tư vấn, huấn luyện soạn thảo các loại hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh;

v Luật sư cùng tham gia đàm phán để ký kết hợp đồng với đối tác (thỏa thuận)

 

Ls tư vấn trực tiếp:: 6h làm việc/ tháng.

Mức phí 19.000.000 VNĐ/01 tháng.

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang