Luật sư sở hữu trí tuệ Hãng luật Ngọc Lâm cung cấp dịch vụ xin cấp mã số mã vạch

Luật sư sở hữu trí tuệ Hãng luật Ngọc Lâm cung cấp dịch vụ  xin cấp mã số mã vạch:

Tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch: chúng tôi sẽ tiến hành những nội dung sau:

- Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến việc cấp mã số mã vạch tại Việt Nam;

- Nghiên cứu và xem xét các hồ sơ cấp cấp mã số mã vạch cho khách hàng cung cấp;

- Tư vấn chi tiết về tính hợp pháp và hợp lệ của từng tài liệu cũng như việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các tài liệu đó

- Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

 Đại diện thực hiện các thủ tục cho Qúy khách hàng:

- Đại diện lên Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng để nộp hồ sơ xin cấp mã số mã vạch cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

- Nhận kết quả là giấy chứng nhận Xin cấp mã số mã vạch tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho khách hàng;

Thời gian thực hiện

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang