Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ của Hãng luật Ngọc Lâm trong lĩnh vực tư vấn nhượng quyền thương mại:

– Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống franchise phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;

– Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống franchise được lựa chọn, đánh giá năng lực của bên nhượng quyền;

– Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng franchise;

– Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế;

– Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng franchise;

– Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng franchise, xin phép tiến hành các giao dịch franchise;

– Đăng ký nhượng quyền thương mại;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi nhận được giấy xác nhận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;

– Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình franchise, giải quyết tranh chấp trong quá trình nhượng quyền thương mại nếu có.

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang