Quyền sử dụng đất có được gọi là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, có được chia khi ly hôn.

Luật hôn nhân và gia đình 2014 tôn trọng quyền thỏa thuận của vợ chồng trong việc chia tài sản khi ly hôn. Nếu các bên không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản là quyền sử dụng đất thì việc phân chia được thực hiện như sau:

1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

2. Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng thì thực hiện như  sau:

– Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản là tài sản chung của vợ chồng hoăc là tài sản chung của vợ chồng chung với hộ gia đình thì phần quyền sử dụng đất được tách ra, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết; Nếu chỉ có một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.

– Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014

– Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của Luật đất đai.

– Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyện sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết như sau:

+ Nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

+Trong trường hợp tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Anh chị có thể yêu cầu toà án giải quyết ly hôn mà tách phần tài sản tự giải quyết nếu hai bên không có tranh chấp. Hãng Luật Ngọc Lâm chúng tôi sẽ đảm nhận việc tư vấn và dịch vụ chuyển dịch tài sản chung cho anh chị.

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang