Hỏi đáp Đất Đai

Câu hỏi

Đề nghị cho biết, người sử dụng đất có những quyền gì?

Trả lời

Người sử dụng đất có các quyền sau đây:

-  Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-  Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

-  Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

-  Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

-  Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.

-  Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

- Người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

Câu hỏi:

Anh trai tôi là người kiếm được tiền, anh tôi mua một mảnh đất  đã có nhà gắn liền trên đất là 50m2 và nói sẽ cho tôi mảnh đất này. Tiền mua đất  hoàn toàn là tiền của anh trai tôi. Vậy bây giờ anh tôi muốn cho tôi, cần phải làm những thủ tục gì? Chị dâu tôi có cần phải viết giấy tờ gì không? Khi mua đất anh tôi đã cưới vợ .

 

>>Xem tiếp

Câu hỏi

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có văn bản, giao dịch bằng lời nói (bằng miệng), có người làm chứng. Tòa án có thụ lý đơn khởi kiện và giải quyết không?

>>Xem tiếp

Câu hỏi

Ông Nguyễn Văn A được cấp có thẩm quyền cấp một diện tích đất ở. Ủy ban nhân dân xã có văn bản thỏa thuận đổi cho ông A một diện tích đất khác để sử dụng mảnh đất của ông A cho việc công ích. Không bên nào phải thanh toán chênh lệch cho nhau. Đến thời hạn thỏa thuận, Ủy ban nhân dân xã không giao đất cho ông A. Diện tích đất của ông A không được sử dụng vào việc công ích mà Ủy ban nhân dân xã giao cho người khác sử dụng. Vậy A có quyền khởi kiện không và xác định tư cách tham gia tố tụng của Ủy ban nhân dân xã và người đang quản lý sử dụng mảnh đất của ông A như thế nào ?

 

>>Xem tiếp

Câu hỏi

Bà A mua đất của ông B, khi mua đất có một lối đi chung với ông B (ông B còn có một lối đi khác). Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà A thì Ủy ban nhân dân không thể hiện trong đó có lối đi chung với ông B. Mặc dù trong bản đồ địa chính có thể hiện ngõ đi chung từ đất nhà bà A ra đường của thôn. Việc tranh chấp lối đi chung có thuộc thẩm quyền của Tòa án không ?

 
 

 

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang