Bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, khi xét xử thì đã thành niên.

Bị cáo phạm tội khi chưa thành niên, khi xét xử thì đã thành niên.

Toà án có phải triệu tập người đại diện hợp pháp và chỉ định Luật sư cho bị cáo không? Đây là câu hỏi nhiều người quan tâm liên quan đến việc ở độ tuổi nào và  mức án như thế nào thì bị cáo phải có luật sư chỉ định.

Nếu khi xét xử, bị cáo đã thành niên thì Toà án không cần phải chỉ định Luật sư cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng không nhất thiết phải có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân là giáo viên hay làm công tác Đoàn thanh niên (mục 3 phần II Nghị quyết số 03/2004 ngày 02/10/2004 HĐTP). Nghị quyết ngày cũng không hướng dẫn về việc có phải triệu tập người đại diện hợp pháp của bị cáo hay không. Mặc dù không phải chỉ định Luật sư, không phải thành lập Hội đồng xét xử  phải có thành phần tham gia “đặc biệt” nhưng khi áp dụng pháp luật, các Toà án vẫn phải áp dụng các quy định khác đối với người chưa thành niên phạm tội, trong đó có quy định về người đại diện hợp pháp. Họ có quyền tham gia  phiên toà và có quyền được kháng cáo bản án, quyết định của Toà án.

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang