Quy định pháp luật về đối tượng được hưởng quy chế ưu đãi như đối với doanh nghiệp chế xuất .

Trả lời

Căn cứ quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, cơ sở kinh doanh thành lập trong khu công nghiệp đáp ứng điều kiện xuất khẩu 100% sản phẩm thì mới được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp bán 100% sản phẩm cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu ra nước ngoài thì được hưởng quyền lợi và có nghĩa vụ như doanh nghiệp trong khu chế xuất.

Trường hợp doanh nghiệp có bán hàng cho các doanh nghiệp cùng loại, các tổ chức, cá nhân trong thị trường nội địa là chưa đáp ứng điều kiện 100% xuất khẩu, doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi như cơ sở kinh doanh thành lập trong khu công nghiệp và có nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp bình thường

Theo quy định tại điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế và Công văn số 7272/BKH-KCN&KCX ngày 5/10/2007 của Bộ Kế hoạch  và Đầu tư thì quy định là doanh nghiệp chế xuất được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư: “Doanh nghiệp được áp dụng quy định đối với khu chế xuất theo quy định của pháp luật”.

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang