LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Luật 17/2008/QH12 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=12817
 
LUẬTBan hành văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Ban hành văn bản quy phạm ...

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=30521
 
Số: 80/2015/QH13 ... Văn bản có chứa quy phạmpháp luật nhưng được ban hànhkhông đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang