Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014

Luật hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi số 61/2014 ...

vndoc.com › Hàng không
 
 Xếp hạng: 3 - ‎1 phiếu bầu
24-02-2015 - Luật hàng không dân dụng sửa đổi số 61/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Luật số 61/2014/QH13 đã bổ sung ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang