Luật Hôn nhân và gia đình 2014

Luật Hôn nhân và gia đình - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=29058
 
Số: 52/2014/QH13 ... Luật này quy định chế độ hôn nhân và gia đình; chuẩn mực pháp lý cho cách ... Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:.
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang