Luật Kiểm toán Nhà nước

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Kiểm toán Nhà nước

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=18143
 
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005LUẬTKIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC. Căn cứ vào Hiến pháp ... Luật này quy định về kiểm toán nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

Luật kiểm toán nhà nước 2015 - Thư viện pháp luật

thuvienphapluat.vn/van.../Luat-kiem-toan-nha-nuoc-2015-282381.aspx
 
24-06-2015 - Luật Kiểm toán nhà nước 2015 với nhiều quy định về chức năng, nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước; kiểm toán viên nhà nước và cộng tác viên ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang