Luật nghĩa vụ quân sự

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 - Dân Luật - Thư viện pháp luật

danluat.thuvienphapluat.vn/luat-nghia-vu-quan-su-2015-130535.aspx
 
16-04-2015 - Tại Luật nghĩa vụ quân sự 2015, có nhiều điểm mới so với trước đây, cụ thể như sau: 1. Công dân nữ tham gia NVQS. Công dân nữ trong độ ...

>>Xem tiếp

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=18141
 
Số: 43/2005/QH11 ... Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang