Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014

Luật số 69/2014/QH13: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà ...

vasep.com.vn/.../Luat-so-692014QH13-Luat-Quan-ly-su-dung-von-Nha...
 
01-07-2015 - Ngày 26/11/2014, Quốc hội thông qua Luật Quản lýsử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuấtkinh doanh tại doanh nghiệp 2014, theo đó ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang