Luật tiếp công dân 2013

Luật Tiếp công dân - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=28844
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013LUẬTTiếp công dân. ______. Căn cứ Hiến ...Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của ...
Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3 - ‎Điều 4

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang