Luật tổ chức Chính phủ

uật tổ chức chính phủ số 76/2015/QH13

luatminhgia.com.vn › Văn bản luật › Luật
 
Quốc hội ban hành Luật tổ chức Chính phủ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Vị trí, chức năng của Chính phủChính phủ là cơ quan hành chính ...

>>Xem tiếp

32/2001/QH10 Tổ chức Chính phủ - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=22865
 
LUẬT. Của Quốc hội số 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 về Tổ chức Chính phủ. Căn cứ ... Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Chính phủ.
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang