Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014

CSDLVBQPPL Bộ Tư pháp - Tổ chức Tòa án nhân dân

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=29971
 
Số: 62/2014/QH13 ... Quốc hội ban hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. ... Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, ...

>>Xem tiếp
    BIỂU PHÍ THANH TOÁN

    Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

     

    Về đầu trang