Chia tài sản khi ly hôn

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn và thỏa thuận được về vấn đề chia tài sản thì thực hiện theo thỏa thuận đó. Nếu không thỏa thuận được hoặc thỏa thuận nhưng không đảm bảo quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án sẽ giải quyết. 

Về tài sản chung:

Về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

– Hoàn cảnh gia đình của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Việc chia tài sản phải bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Việc chia tài sản phải đảm bảo lợi ích chính đáng cho vợ và con;

– Việc chia tài sản còn căn cứ vào lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014 tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật hoặc bằng giá trị. Trong trường hợp không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có gía trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia giá trị chênh lệch.

Về tài sản riêng:

Tài sản riêng của vợ chồng thuộc sở hữu của người đó. Trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

NO PHOTO

Liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ pháp lý tốt nhất.

HÃNG LUẬT NGỌC LÂM

Địa chỉ: 20 A Phú Hòa, phường 7, Tân Bình

Điện thoại Ls Thu Thủy: 0941421973

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang