Tư vấn chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

 Nội dung tư vấn như sau:  NO PHOTO

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014:

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Theo đó, mảnh đất thuộc quyền sử dụng của chồng bạn là tài sản riêng mà chồng bạn có trước khi kết hôn. Sau đó, anh ấy bán mảnh đất đó đi và mua 2 mảnh đất khác vào năm 2007 và 2009. Hai mảnh đất đó là tài sản được hình thành từ tài sản riêng của chồng bạn như vậy cũng là tài sản riêng của chồng bạn. 

Tuy nhiên 2 mảnh đất này sau khi đã đăng ký quyền sở hữu đã đứng tên bạn và chồng bạn. Do đó, đây là tài sản chung của 2 vợ chồng do chồng bạn đồng ý đã sát nhập tài sản riêng của anh ấy vào khối tài sản chung của gia đình. Theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng”.

Khi ly hôn, việc giải quyết tranh chấp tài sản sẽ tôn trọng sự thỏa thuận của 2 bên. Nếu không thể giải quyết bằng thỏa thuận, thì theo yêu cầu của một bên hoặc cả 2 vợ chồng, Tòa án sẽ thụ lý giải quyết.

Khoản 2 Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình 2014 đề cập đến: Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình 2014 có quy định về chia tài sản chung: Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng. 

Căn cứ vào các yếu tố trên, Tòa án sẽ giải quyết về tài sản, cụ thể là 2 mảnh đất sau khi ly hôn. Khi hai vợ chồng bạn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc phân chia mảnh đất sẽ được chia theo hoàn cảnh gia đình, công sức đóng góp của vợ chồn

Nếu trong quá trình giải quyết việc ly hôn, nếu có vấn đề gì vướng mắc về chia tài sản sau khi ly hôn quý khách hàng vui lòng liên hệ số 0941421973 để được hỗ trợ tư vấn.

Liên hệ với chúng tôi để có dịch vụ pháp lý tốt nhất.

HÃNG LUẬT NGỌC LÂM

Địa chỉ: 20 A Phú Hòa, phường 7, Tân Bình

Luật sư Thu Thủy: 0941421973

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

 

 

BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang