Văn bản pháp luật

Mô tả văn bản pháp luật

Bộ Luật 33/2005/QH11 Dân sự - Bộ Tư pháp

moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?...
 
BỘ LUẬT DÂN SỰ. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

BỘ LUẬT Tố tụng dân sự

moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?...
 
BỘ LUẬT. Tố tụng dân sự. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Chương II

>>Xem tiếp

Bộ luật Hình sự 

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=6163
 
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

- Tố tụng hình sự

moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?...
 
BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ. ______. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Chương II

>>Xem tiếp

Luật Thương mại - Bộ Tư pháp

moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?...
 
Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

Luật tố tụng hành chính - Văn bản - Chính phủ

vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/.../hethongvanban?class...
 
07-12-2010 - LUẬTTỐ TỤNG HÀNH CHÍNH. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số ...

>>Xem tiếp

Bộ luật Lao động

www.boluatlaodong.com/
 
Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật lao động. Hỏi đáp pháp luật lao động.

>>Xem tiếp

Luật ngân sách nhà nước 2015 - Thư viện pháp luật

thuvienphapluat.vn/...nha-nuoc/Luat-ngan-sach-nha-nuoc-2015-281762...
 
25-06-2015 - Luật ngân sách nhà nước 2015 với nhiều quy định về nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp, lập dự toán ngân sách, chấp hành ngân ...

>>Xem tiếp

Bộ luật Hàng hải Việt Nam - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=18150
 
Số: 40/2005/QH11 ... Bộ luật này quy định về hàng hải. ... Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam với quy định của luật khác ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp

Luật 01/2002/QH11 Ngân sách nhà nước. - Bộ Tư pháp

www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/.../View_Detail.aspx?ItemID=18453
 
Luật này quy định về lập, chấp hành, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, quyết toán ngân sách nhà nước và về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước các cấp ...
Chương I - ‎Điều 1 - ‎Điều 2 - ‎Điều 3

>>Xem tiếp
BIỂU PHÍ THANH TOÁN

Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn, Luật sư vụ án Kinh doanh thượng mại, Tư vấn pháp luật, Tư vấn luật doanh nghiệp,  Luật sư án dân sự, Luật sư  án Hình sự, Hôn Nhân & Gia Đình, Hôn nhân có yếu tố nước ngoài, Chia tài sản chung, Tranh chấp Thừa kế, Lập di chúc, Kê khai di sản, Hợp đồng công chứng, Tư vấn chuyển nhượng đất đai, Soạn thảo đơn khởi kiện, Soạn thảo hợp đồng thương mại, Thụ tục khởi kiện tại tòa án, Trọng tài thương mại.

 

Về đầu trang